Monday, June 23, 2008

MGA YUGTO NG PAG - UNLAD NG KULTURA NG MGA TAO

nakuha nilang ang mga impormasyon
tunkol sa pamumuhay ng mga unang tao sa
pamamagitan ng kanilangmga labi tulad ng mga bungo
at mga kasangkapang kanilang naiwan .Malalaman ang kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa mga bagay na nakapaligid sa kaniulang mga labi.
tinatayang 500,000 taon na ang nakaraan nang unang gumamit ng mga bagay bagay ang tao sakanyang pag-susumikap na mabuhay a.habanga lumipas ang panahon ,natutuhan ng unang tao ang pag husayin ang kanayang mga kagamitan upang lalo itong maging epektibo sa araw ng pakikipagsapalaran .pinakangkat ang mga yugto ng panaon ng mga tao ayon sa kanilang mga kagamitan :ang panahon ng bato at panahon ng metal .

1 comment:

ian said...

baga ka og face!!!!!wa gabai`..... fuck bitch!!!!!!!!